Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Dansschool Parmentier, gevestigd aan de Homerusstraat 2 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Privacy verklaring
Dansschool Parmentier verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacy verklaring geven wij weer hoe de persoonsverwerking binnen Dansschool Parmentier geregeld is.

Wat zijn persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Voorbeelden van direct identificerende persoonsgegevens zijn een naam, adres en geboortedatum. Onder indirect identificerende persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks een persoon identificeren, maar daar wel betrekking op hebben. Zoals een telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden, spreekt men over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Dansschool Parmentier persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, wellicht krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van huidige dansparen, potentiele nieuwe dansparen, die interesse tonen in een danscursus en voormalige dansparen. En mensen, die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens verwerkt Dansschool Parmentier
Dansschool Parmentier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dansschool Parmentier verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en  bankrekeningnummer.

Verwerkt Dansschool Parmentier bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens worden de wet extra beschermd. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over uw gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst en strafrechtelijk verleden.

Dansschool Parmentier vraagt bij uw inschrijving voor een danscursus niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet of als u ons dat vraagt en met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze diensten.

Dansschool Parmentier heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij een inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar voor een danscursus bij Dansschool Parmentier, is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Dansschool Parmentier worden verwerkt door de eigenaar van Dansschool Parmentier de heer A.P. Poot en zijn vrouw E. Poot-Snijders, in deze privacyverklaring ook te  noemen ‘wij’. Het administratieve systeem, dat wij gebruiken, is gebouwd door een applicatiebeheerder. Deze applicatiebeheerder heeft in ons bijzijn toegang tot de gegevens, die nodig zijn voor de juiste werking van het systeem.

Als wij de term ‘danspaar’ gebruiken, kan dit een koppel, maar ook één persoon betreffen.

Met welk doel verwerkt Dansschool Parmentier persoonsgegevens
Als u een danscursus of dansles(sen) bij Dansschool Parmentier wilt gaan volgen, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de benodigde informatie over de dansles(sen).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verwerken van uw persoonsgegevens voor onze administratie
– het afhandelen van uw betaling
– het maken van een afspraak voor dansles
– het verzenden van onze nieuwsbrieven
– u te e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen

Als u als nieuw danspaar bij ons op dansles komt, ontvangt u na inschrijving voor een danscursus een brief per post. Hierin informeren wij u over uw inschrijving, de start van de cursus, de kosten en anderszins.

Als u bij ons op dansles bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over uw inschrijving en/of danscursus en dansschool gerelateerde zaken. Of als u zelf een vraag aan ons stelt per e-mail of telefonisch.

We informeren u over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de dansschool. We sturen u voor aanvang van en tijdens de danscursus informatieberichten met data of wetenswaardigheden. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven via info@dansschoolparmentier.nl.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens zoals een rekeningnummer en naam van de rekeninghouder ter ondersteuning van de administratie rondom de afhandeling van de betaling van lesgelden, dansschoenen en entreegelden. U geeft middels een overeenkomst zelf expliciet toestemming voor de uitvoering van een (eenmalige of doorlopende) incasso bij uw bank.

Wij maken bij de groepslessen gebruik van een presentielijst, waar alleen uw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage van onszelf en een aantal door ons geselecteerde personen. Wij zijn 10 minuten voor aanvang van de dansles bij de balie om u te begroeten, vragen te beantwoorden en de binnenkomst en vertrek van personen in de gaten te houden. Wij houden op de presentielijst bij of u op de dansles aanwezig bent, wellicht een dansles niet aanwezig bent of dat er andere bijzonderheden zijn waardoor u de dansles(sen) niet kunt bijwonen. Deze gegevens kunt u zelf aan ons verstrekken en deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

Hoe lang bewaart Dansschool Parmentier de persoonsgegevens
Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wij zijn als ondernemer wel wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Dansschool Parmentier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de periode dat u bij ons een danscursus volgt en voor de periode waarbij deze gegevens in de (nabije of verre) toekomst nog van pas zouden kunnen komen.

Hoe gaat Dansschool Parmentier met de persoonsgegevens om
Dansschool Parmentier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze banken, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een overeenkomst.

De persoonsgegevens, die wij van (potentiele nieuwe) dansparen ontvangen, verwerken wij voor onze eigen administratie. Deze gegevens worden heel zorgvuldig bewaard. Wij delen alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vallen de belastingdienst en de bank waar de incasso van het lesgeld plaatsvindt.

Een aloude traditie van etiquette is, dat wij geen persoonsgegevens van onze dansparen delen met uw dansvrienden, bekenden of hostingbedrijven. Dat hebben wij nog nooit gedaan, uit goed fatsoen en respect voor ieders privacy. Zo geven wij bijvoorbeeld -zonder schriftelijke toestemming- nooit een achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres of anderszins aan iemand door.

Serviceberichten bij online inschrijving voor een danscursus
U heeft de mogelijkheid zich via onze website in te schrijven voor een danscursus. Na het invullen van uw gegevens en het akkoord gaan met uw inschrijving en met onze Algemene Voorwaarden ontvangt u een tweetal automatische serviceberichten. Eén bevestiging dat uw inschrijving is verzonden en één e-mail met een bevestiging van uw inschrijving. Het is niet mogelijk u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Deze zijn noodzakelijk om u te informeren of uw inschrijving voor een danscursus goed is verzonden en ontvangen.

Als u geen gegevens online wilt doorgeven, kunt u persoonlijk bij onze balie langskomen om uw inschrijving met pen en papier in orde te maken. Voor de juiste openingstijden verzoeken wij u ons een mail te sturen naar info@dansschoolparmentier.nl

Cookies
Dansschool Parmentier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Onze website is omgezet naar HTTPS middels het plaatsen van een SSL certificaat.

Rechten foto’s
Het is niet toegestaan foto’s van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto’s op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door onszelf gemaakt.

Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend zelf geen foto’s of filmpjes op dansavonden of (kijk)lessen te maken.

Op speciale dansavonden of evenementen kan één van onze huisfotografen in opdracht van Dansschool Parmentier foto’s maken. Als u niet gefotografeerd wilt worden en/of uw foto niet (meer) op onze website wilt, respecteren we dat natuurlijk. Laat het ons dan gelijk weten. Dan houden we daar rekening mee en/of verwijderen wij uw foto van onze website.

Bewakingscamera’s
Als u onze dansschool bezoekt, kunt u door bewakingscamera’s worden gefilmd. Dit doen we uiteraard om ieders veiligheid te beschermen en voor het bewaken van ons pand. De beelden worden beperkt bewaard. De beelden kunnen alleen na een rechterlijk bevel worden opgevraagd.

Inzage persoonsgegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen.  U kunt een verzoek sturen naar info@dansschoolparmentier.nl Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar binnen vier weken. Het is bij een online inschrijving voor een danscursus niet mogelijk ook online inzage te krijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens. U ontvangt een servicebericht waar de door u verstrekte persoonsgegevens en keuze voor een danscursus en betaling opstaan. Als u wilt weten welke gegevens u zelf aan Dansschool Parmentier heeft verstrekt, kunt u navraag bij ons doen. Wij verstrekken u deze gegevens via een algemeen erkend format.

Als u uw inschrijving voor een danscursus via pen en papier regelt, kunnen wij u (op uw eigen verzoek) een kopie van uw inschrijfformulier doen toekomen.

Beveiliging persoonsgegevens
Dansschool Parmentier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dansschoolparmentier.nl

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansschool Parmentier kunt u terecht bij de directie via info@dansschoolparmentier.nl

Indien u geen prijs stelt op informatie over Dansschool Parmentier of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren op uw verzoek.

Wijziging privacy verklaring en disclaimer
Dansschool Parmentier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel wij getracht hebben de juiste informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Ons verzoek aan al onze gasten
Voor uw eigen en onze privacy verzoeken wij u vriendelijk doch dringend geen mobiele telefoon binnen Dansschool Parmentier te gebruiken en deze in uw tas te laten.

Gebruik uw telefoon dus niet als u aan het wachten bent, niet tijdens de lessen, niet in de pauzes en niet op de dansavonden of -middagen. Zet uw telefoon bij binnenkomst uit en check uw berichtjes thuis. Is er een bijzondere reden waarom u bereikbaar moet zijn, dan kunt u dat bij binnenkomst aan ons doorgeven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ieders privacy in onze dansschool.

Amersfoort, 11 mei 2018